2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Kterak Brno o sklepy přichází, aneb:
Bourání sklepů na Provaznickém vršku

Text: Kamil Pokorný, 5/2007
Foto: Michal Doležel

Brněnské podzemí rychleji zaniká, než se objevuje a sanuje. Není to tím, že by staré mohutné a poctivě stavěné klenby z tvrdých a dobře vypálených cihel nevydržely. Ony vydrží často i zátěž projíždějící těžké techniky, jako tomu bylo na Domninikánském náměstí při stavbě Velkého Špalíčku a pojíždění nákladních aut a dokonce jeřábu po starých, ale kvalitních klenbách větraných sklepů. Jenomže i zajímavé a stabilní historické podzemí musí často ustoupit novodobým rozmarům, nebrajícím zřetel na tyto vzácné památky města. Přesto, že město na straně druhé, vynakládá nemalé prostředky na opravy a sanování mnohých podzemních prostor v centru města.

Díváme – li se od Petrova z Denisových sadů směrem na Špilberk a vlevo k Pekařské ulici, nepřehlédneme mohutnou stavbu na Provaznickém vršku, zastiňující z pohledu Pekařské chrám Petrova.

Kritiky již k tomu bylo z urbanistického hlediska psáno dost, evidentně opět zvítězily na radnici peníze, protože i laika napadne, že je stavba vzhledem k původní zástavbě přehnaně monumentální a vysoká, což je dáno i polohou kamenného vrchu, a do okolního terénu a původní zástavby se zcela nehodí. Znalce sklepů napadne, kolik historicky cenných prostor tam muselo zase ustoupit něčemu modernímu a snad nežádoucímu.

Na tzv. Provaznickém vršku stával kostel Všech svatých. Byl založen ve 13. století brněnskými měšťany a poprvé se o něm píše v roce 1260, kdy byl darován oslavanským cisterciačkám. Kostel pak údajně zanikl za švédského obléhání Brna v roce 1645, kdy bylo z vojenských důvodů srovnáno se zemí v obranném pásmu kolem hradeb téměř vše.

Při předcházejícím průzkumu společností Archaia zde byla objevena zděná klenutá sklepení, ta pak byla zalita cementopopílkovou směsí pro případné využití později. Místo využití se sklepy dočkaly zboření.

Ještě více let před tím byly sondážním průzkumem objeveny podzemní prostory, sestávající z velkého obdélného sklepa a navazujících menších sklepů s úzkou chodbou, ukončenou kruhovou studnou. Tyto sklepy byly staticky ve špatném stavu, snad proto byly zality, zachráněna zůstala jen chodbička k zajímavé hluboké studni. Ale o tom zase příště.

Aktuální záběry z dubna 2007:

fotofoto
Stavěný objekt na Provaznickém vrchu

foto
Takto se ukrajovalo ze starého sklepa...

foto
Nutno podotknout, že na některé fragmenty byl brán
v podzemí nového objektu i projektu ohled a byly začleněny
do prostoru pravděpodobných garáží.

Článek otištěn v novinách NEWEXPRESS r.2007

Nedaleko byly bourány dokonce sklepy barokní lednice, v areálu nemocnice U sv. Anny.
Přečíst si o tom můžete: zde.

Pokud chcete upozornit na další ničené sklepy, informujte nás prosím. Pokud to uděláte ještě včas, možná se je podaří zachránit, nebo alespoň zdokumentovat před zničením.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)