2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Měření rezonoměrem na Stránské skále


Text a foto: Kamil Pokorný © 2008


S Jardou Drábkem se znám již nějakou dobu. Jelikož také měří patogenní zóny a technická pole a využívá k tomu rezonoměry, domluvili jsme se, že navštívíme tolik diskutovanou lokalitu Stránské skály, abychom to, co se tam často nechává fotit a vnímat, zaměřili přístroji.Vydali jsme se nejprve vedle protiatomového krytu do největšího systému štol, kde lidé většinou vnímali u první křižovatky mražení v zádech a nepříjemné pocity za cihlovou zdí.

Jarda vytáhl menší ze svých přístrojů aby zjistil v jakých jednotkách se zde nachází rezonanční pole a zda se mění, protože nás zajímala souvislost s duchy a jevy, které tu bývají vnímány.

V těchto štolách přístroj větší odchylky nevykazoval. Přemístili jsme se do štol jiného systému, který je blíže konečné tramvaje a kde se nachází pověstný trám. Domníváme se že žena, jejíž dcera spadla nebo skočila ze skály, se oběsila právě na tomto trámu a lze se domnívat, že se tam vyskytují různé jevy ve spojení s tím.

Podívali jsme se do boční štoly a Jarda vytáhl citlivější a chytřejší rezonoměr, který signalizuje změny v hodnotách pole i zvukem. Připojil sondu - anténu z měděného drátu svařeného do kruhu a procházel zejména oblast křižovatky štol. Přístroj začal pískáním signalizovat změny pole a Jarda pohybem měděného kruhu detekoval hranice místa, kde vykazuje pole vyšší hodnoty a zárověň jsme pořizovali záběry. Na některé se podívejte:


foto
Štoly na Stránské stále více trpí znečištěním.

foto
Vandalové zde často zapalují snad nějaké gumy
a stěny i podlaha štol jsou pokryty mastným černým popílkem...
Jarda už zkouší jeden ze svých přístrojů (rezonoměrů)
- zda tu naměří rozdíly v rezonančním poli

foto
Hodnoty se zde mění jenom minimálně

foto
Přešli jsme do štol poblíž konečné tramvajea brzy jsme fotoaparáty zachytili známé "mlhoviny"

foto
Hned následující záběr často ukázal zcela jinou
pozici mlhoviny, kdyby šlo o výpar, držel by se stabilněji na místě.

foto
V boční štole byly shluky ještě výraznější a přes modrý filtr ještě lépe vystoupnou

foto
Hned následující záběr, pohled ke křižovatce

foto
Jarda se přemisťuje na křižovatku k trámu,

foto
U trámu Jarda zkouší pod trámem menší přístroj a ten vykazuje určité odchylky

foto
Druhý citlivější přístroj s připojeným měděným detektorem signalizuje změny vysokým tónem

foto
Opět pískání, tak rychle fotím...

foto
Vypadali jsme jak lovci duchů, bylo velice zajímavé, jak se zde hodnoty měnily, v místech výskytu
jevu jsme naměřili vysoké hodnoty až 100 resenů.


Tímto s Jardou Drábkem začínáme spolupracovat na detekování podobných anomálií v souvislosti s doprovodnými a nebo dříve projevenými jevy.
Uvítáme nadšence, studované elektrotechniky, kteří by vyvíjeli ještě citlivější rezonoměry se součástkami citlivými na technická a obecně rezonanční pole. Míst s divnými pocity, kde se něco děje, je hodně...

 • Více info také na stránkách Jardy Drábka.
 • Naše červnové Sympozium o paranormálních jevech na Stránské skále v roce 2008
 • Naše další stránky o těchto jevech na Stránské skále: zde.


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)