2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Sympozium o paranormálních jevech
v podzemí brněnské Stránské skályS naším čestným členem Jardou Drábkem jsme v červnu 2008 zahájili další ze zajímavých akcí pro nadšence z řad veřejnosti. Tentokrát mnohahodinové sympozium, zaměřené na výskyty a měření paranormálních jevů na velice příhodné lokalitě - ve štolách brněnské Stránské skály.foto
Chvíli jsme se museli skrýt před deštěm

Jarek, člen předsednictva a mluvčí Česko Moravského svazu Léčitelských umění, zahájil mnohahodinovou akci přehledem a popisem všech oblastí paranormálních jevů, jaké se obecně vyskytují. Nechyběla praktická cvičení, jak vnímat a navyšovat svoji energii, jak s ní pracovat, vytváření si ochran, energie stromů, energie v domech a další zajímavé informace.

Přesunuli jsme se po dešti ven a následovala praktická část - práce s virgulemi. Všichni si vzali své virgule (pružiny) a kyvadla, nebo si je od nás půjčili a pod naším vedením se postupně učili vnímat těmito nástroji to, co většinou zatím nevnímáme přirozeně sami. Především geopatogenní zóny. Některým se dařilo brzy detekovat i spodní vodu a krasové dutiny.

Další infoblok byl zaměřen na vznik a činnost našeho sdružení, naše zájmy a směry a také na přehled a situaci brněnského podzemí a jeho zpřístupnění a možnosti, kam se podívat a jaké prostory lze společně navštívit. Tato část zvolna přecházela ve svačinu a výměnu kontaktů, vedle četných dotazů.

V další části jsme přidali informace o lokalitě Stránské skály, její historii a o zajímavostech zdejších podzemních štol a krytů, do nichž jsme se pak odebrali a ve výkladu pokračovali konkrétně na zajímavých místech v podzemí spolu s detekováním měnícího se ektoplazmatického pole přístroji. Měření jsme vyhodnocovali také v souvislosti s vnímáním pocitů a vnitřních vidění přítomných senzibilnějších jedinců.

Z největších štol jsme se přesunuli s dalšími informačními zastávkami do hořejších štol protileteckého krytu, pak k propadu a do třetího systému štol s krasovými prostory, kde jsme se opět déle věnovali zejména v místě rozpěrného trámu vnímání a měření pomocí pocitů, virgulí a přístrojů. Senzibilnějším osobám se dařilo vnímat tragicky zemřelou Aničku Dostálkovou (1938), také ženu, která se zde ve štolách oběsila (cca 1950) a další (evidentně partnersky se projevující) dvojici duchů.

Odpoledne jsme se postupně přemístili na jižní prostranství k poklopu propasťovité jeskyně č.4, ukázali si jeskyně pravěkých lovců a detekovali z povrchu virgulí rozsah podzemních vod, pokračujících od vstupu poklopem. Ještě jsme rozebírali dojmy a informace a shodli se na příští podobné větší akci, snad ve velmi zajímavé oblasti Ochozských jeskyní. Zase o ní budeme informovat zájemce o ezoteriku, paranormální jevy a trávení času v přírodě, sledujte aktualizace našeho webu...


foto
Přednáška před vstupem do největších štol

foto
Zájemci se vylaďují na práci s virgulí a brzy detekují nejen patogenní zóny

foto
Povídání bylo také o zdejším podzemí

fotofoto
U pověstného trámu není o anomální energie a nestandartní chování přístrojů nouze.

foto
Jarda vysvětluje reakce rezonoměru na místní ektoplazmatické výboje
a další rezidua a jejich reakce na bioplazmatická těla...

foto
Přístroj "blázní" stále víc, atmosféra houstne... Jardu začnou brnět prsty a někoho "mrazit"...

foto
Kruhový dipól z mědi se na měření dobře osvědčuje

foto
Opět jsme zachytávali některé projevy i opticky, při focení ve "velké" štole

foto
Po dodatečném zesvětlení tmavé oblasti snímku lze rozlišit zvláštní ektoplazmické útvary
(útvary ukazují šipky)


Máte - li vhodný nápad, námět na podobné akce, nebo možnost pořádat je v zajímavých prostorách podzemí, nebo nádherné přírodní lokalitě, jistě se domluvíme na brzké realizaci, kontaktujte nás prosím.

 • Naše měření rezonoměrem s Jardou na Stránské skále 4/2008
 • Více info o tomto měření také na stránkách Jardy Drábka.
 • Naše další stránky o těchto jevech na Stránské skále: zde.


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)