2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Žlutý kopec a kilometry chodeb

Text a foto - Kamil Pokorný, 2006:

Letošní zima 2006 je velmi tuhá. To ale nemůže zabránit, aby Jarda Hrouda (Speleoklub Kladno) nebyl zlákán labyrinty vinných sklepů pod Žlutým kopcem v Brně a tak rovnou dovezl celou partyji podzemních nadšenců od Prahy.

Sotva dorazili na Žlutý kopec, už se hrnuli do labyrintů aniž by počkali na zbytek brňáků. Stačilo ale vzít virguli do ruk a vyčenichat, v které díře jsou :) Jejich zvědavost a očekávání byly vrchovatě naplněny, jak by ne, když zdejší vinařské podzemí je tak rozsáhlý komplex, dříve bez přezdívek.

Vykroužení sklepa ve žluté hlíně za pomoci celé rodiny a sousedů, to byl nejstarší způsob budování takových prostor. V sídlech, kde se v blízkém okolí nacházel lomový a nebo říční kámen, patřily k nejstarším konstrukcím klenby sklepa vytvořené z kamenů kladených vodorovně a spojených na suchou hlínu. Později se klenulo z pálených cihel.

Valené a křížové klenby dokládají často mistrovství vykonaných stavebních prací v podzemí za umělého slabého osvětlení. Většina sklepních kleneb "kvelbení" je vybudováno z pálené cihly, která nahradila původní hlínu nebo kámen.

Značná hloubka sklepa oproti okolí je překonána šikminou, neboli "šíjí", mnohdy velmi prudkou a dlouhou z dusané hlíny s naznačenými schůdky.

Pro zrání a dobrý stav vína bylo důležité sklepní klima, usměrňováno jednak vrstvou hlíny nad sklepem a větracími komínky s kamennými kryty na povrchu. Svůj význam měla i dusaná hlíněná podlaha, tyto přírodní komponenty řídí přirozeně vlhkost, projevující se černou plísní a optimální teplotou.

O některé záběry se tu s vámi podělím, ale podrobnější informace po nás nechtějte, současní majitelé prý nemají o desítky návštěvníků zájem :)

Foto - Kamil Pokorný, 2006:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Předcházející článek s dalšími záběry: zde.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)