2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Dolní Kounice – zámek - nedokončená úniková chodba?

Akce proběhla 18.3. 2005. Kromě členů a přátel společnosti Agartha se účastnili i Jarda Hrouda (Speleoklub Kladno) a Laco Lahoda (CMA - spol. pro výzkum histor. podzemí).

Laco měl s sebou svá výkonnější světla, takže jsem mohl využít i jiné metody nasvícení, než tradiční blesky.Text a foto: Honza Urbánek 8/2005


Další informace (duben 2006) o svažující se chodbě: zde.

AKTUALIZACE 2016:

Dlouhá léta jsme diskutovali, zda ta skalní štola je skutečně vyhloubena až dolů do kláštera jako krytá spojnice. Konečně už máme jasno:
Dolní konec štoly s výrazným klesáním je vypumpován a vyčištěn a tím je bohužel potvrzena čelba - rostlá skála, neboli: štola NEBYLA DÁLE JIŽ VYRAŽENA. Více také uvádíme zde: www.starechodby.cz


foto
- vstup do zámku. Lacovým světluškám nedělá žádný problém takto nasvítit čelní stěnu zámku

foto
Sklepní chodba zámku, bohužel plná různého odpadu, vzadu přístupové schodiště

foto
- pokračujeme do nižší úrovně sklepení, ze kterého vede strmá chodba dolů, zakončená malým jezírkem.
Laco vytahuje světla a snaží se záběr co nejlépe nasvítit

foto
- detail místa, kde se štola dále svažuje pod vodu

foto
- pohled od vodního dna chodby nahoru

foto
- malby na stěnách a klenbách v přízemí zámku

foto
- Laco fotí točité schodiště, prý nejstarší svého druhu u nás...

foto
- ...bohužel podle toho také vypadá.

foto
- gotické okno (když už fotíme a s takovými světly...)
Elf:

Bylo využito možnosti, opět tento zámek, tedy jeho podzemí, navštívit a nafotit jinak a zajímavěji. Je tu v podzemí nedořešeno několik zásadních otázek, zejména okolo prudce se svažující štoly, kde dalšímu jištěnému sestupu prozatím brání vodní hladina.

AKTUALIZACE 2016:

Dolní konec štoly s výrazným klesáním je vypumpován a vyčištěn a tím je bohužel potvrzena čelba - rostlá skála, neboli: štola NEBYLA DÁLE JIŽ VYRAŽENA. Více také uvádíme zde: www.starechodby.cz


Karel Pokorný (kniha Hrad a chodba tajná):

Hrad v Dolních Kounicích měl rozsáhlé víceúčlové podzemí, jehož část byla v místech vstupu před dvaceti lety zalita betonem. Chátrající objekt jsme navštívili dvakrát a pořídili dokumentaci a videozáznam. Velkou radost vyvolalo zjištění, že jsme konečně s velkou pravděpodobností narazili na chodbu, která vedla mimo areál pevnosti. Tvrzení místních, že hrad byl spojen s klášterem, stojícím na jeho úpatí, hned dvěma chodbami, z nichž jedna pokračovala až na strmý kopec s kostelem za řekou, jsme zařadili do bezpočtu pověstí tohoto druhu. Pro spojení těchto dvou objektů ale jinak hovoří tolik faktorů, že se vnucuje argument: Když ne tady, tak tedy kde? Obě stavby vybudovala církev a patřily jí až do roku 1527, kdy byl klášter premonstrátek zrušen. Objekt nebyl nikdy opevněn, a ctihodným sestrám by při potřebě rychlého úniku do pevnosti nad nimi poskytovala jedinou možnost pravá podzemní chodba. Přesto zde nenalézáme ani kryptu nebo užitkové sklepy, což považuji za velmi neobvyklé. Zdejší církevní majetky byly značné, takže jediným důvodem, proč zde neexistuje žádné podzemí, musely být spodní vody. Samotná úniková chodba je tesána ve značném sklonu, je pokračováním chodby zděné nebo dovyzdívané a končí zatopením. Vzhledem k tomu, že řeka teče ve vzdálenosti několika set metrů a zatopený konec chodby leží v horní třetině kopce, nejspíše se jedná o zával či spíše o zátku z odpadků, pokud to již není čelba. Voda, která kape i ze stropů, se tam pak hromadí.


Rádi přijmeme pozvání do jakéhokoliv historického sklepení a zajímavě jej nafotíme. Zvláště oceníme přístup pod zámky a hrady, kde objevování často již nebrání otázka povolení, ale jen odhodlání a odvahy. Zkrátka jsme parta nadšenců, kteří to udělají rádi za vás...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)