2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Vyšehrad a podzemí nejen západní části

Text a foto: Kamil Pokorný © Kamil Pokorný 1/2010


Jedna z našich letních toulek po pražských zákoutích a dírách vedla opakovaně na Vyšehrad. Ani tohoto místa se člověk v Praze nemůže nabažit, je krásné a jiné snad v každém ročním období. A měli jsme opět štěstí...


foto
Vstupme do nepřístupné západní větve kasemat...


Po třicetileté válce bylo ve Vídni rozhodnuto, že Praha bude sevřena a bráněna četnými bastyony a hlubokými příkopy. Součástí následně budovaného opevnění se stal dokonce rybník pod Vyšehradem s pět metrů vysokou hrází. Voda Botiče se zvedala a zaplavovala Nuselské údolí, proto ani nebyla pod Karlovem vyměněna gotická zeď za barokní hradby. Útok z této strany tím byl vyloučen. Vojenská obranná citadela byla dokončena v roce 1680 včetně podzemních kasemat.

Podzemí Vyšehradu není propojené, ale vytváří několik oddělených částí. Hlavní Vyšehradské podzemí směřuje od Cihelné brány ve dvou větvích. Odsud se také vstupuje do přístupné východní větve. Tyto kasematy - východní lomená větev - ústí do monumentálního sálu Gorlice o výšce 12m. Původně zde byly sklady a podzemní ubikace mužstva a celý sál byl rozdělen dřevěnými podlahami na několik pater. Existuje ještě odvodňovací systém mimo chodby kasemat. Ten ústí vedle Cihelné brány ven. Ze sálu Gorlice ještě pokračují další slepé chodby - jižně a západně. Dnes Gorlice slouží k divadelním představením a především jako lapidárium původních soch z Karlova mostu.

Západní větev kasemat od cihelné brány přístupna veřejnosti není. Touto podzemní zkratkou se občas pouští jen herci na letní scénu, protože přesně tam lomená chodba vede - pod baštu sv. Václava.

Vyšehradským klukům býval známý vchod za rotundou. Dlouhým lomeným schodištěm se sestoupilo do kasematní chodby. Ta se třikrát lomila a pak vycházela a dodnes vychází průchozí u tenisových kurtů - severně vpravo od Leopoldovy brány, kterou směrem od metra vcházíme na Vyšehrad.

Na jih - vlevo od Leopoldovy brány se nachází jižní kasematy, upravené jako vojenský kryt. Trasu jejich chodeb vytyčují také betonové větrací kopule, kterých si člověk procházející se horním chodníkem po jižních hradbách nemůže nevšimnout. Původní vstup se nacházel přímo v parku. V roce 1988 bylo schodiště zasypáno. Spodní vchod se nachází de facto v areálu ženského sanatoria. Kryt pochází přibližně z roku 1938 a v padesátých letech byl rozšířen jako kryt civilní obrany. Další využití našly některé boční místnosti jako skladiště.
Viz také naše stránka: Vyšehrad - jižní kasematy

Pod branou Špička se nachází gotické sklepení stejně tak, jako pod většinou hluboce založených bran, opatřených vlčí jamou - několik metrů hlubokým propadlištěm ve vstupní prostoře. Jáma se v dobách míru jednoduše zakrývala deskami a prkny.

V roce 1839 našli dělníci při stavbě silnice na Vyšehrad sklep a v něm středověkou misku s reliéfem ženy. Někteří ji v té době určovali jako obětní misku kněžny Libuše s vyrytou postavou bohyně.

Ve sklepě původní kanovnické rezidence (pod dnešní vilou Divina) se má nalézati veliká klenutá místnost se studánkou. Od domu převozníka, který stál u severního ústí Vyšehradského tunelu (ražený 1905), měla vycházet chodba se železnými kruhy. V těchto místech pokud pohlédneme vzhůru poněkud výše, můžeme si povšimnout v příkrém svahu svůdné masité klenby z více řad cihel a pod klenbou jakoby vstup. To je ale jiná záležitost oproti zmíněné legendě.

Dalším vstupem o kterém legendy hovoří, mělo být místo s kamenem z červeného mramoru s vyrytým křížem. Ten však skončil pod navážkou vybudované pobřežní komunikace.

Pověstí a legend je více, stejně tak neobjeveného podzemí. Pojďme nahlédnout alespoň do toho známého.

foto
Velmi vysoký profil západní větve
snad kvůli koním nebo uložení zbraní

foto
Stoupající úsek chodby pod baštou sv. Václava

fotofoto
Chodba se stáčí vpravo a nyní vlevo
a projdeme až k západní letní scéně...

foto
Tuto zkratku využívají i herci
(vlevo odbočka na schodiště nyní zazděné o patro výš)

foto
Letní scéna a vlevo spojovací kasematní chodba

foto
Pěkný pohled z letní scény si nenecháme ujít
Pod námi Výtoň, v dáli Petřín a Hradčany

foto
Vracíme se opět kasematy k Cihelné bráně Vyšehradu

foto
Projdeme se i východními přístupnými kasematy
do obřího sálu zvaného Gorlice

fotofotofoto
Ze sálu Gorlice vede ještě tato chodba
- větví se východojižně a západně

foto
Západní větev chodby z Gorlice končí takto.

foto
Na Vyšehradě lze navštívit i Gotický sklep.

foto
Gotický sklep byl nedávno vyčistěn a využit.

foto
V kostele sv. Petra a Pavla údajně existují tři krypty.

foto
Vstup pod kostel...

foto
Vyšehrad zná "každej".
Kdo ale ví, kde byla pod vyšehradem katovna?

foto
Ač se zde popravovalo, negativní energie zde
ve velmi slunném dni necítím.
Ze zvyku se ale dívám na pozůstalou zeď
a toužím najít vstup do nějakého sklepa:)

foto
Nacházím alespoň tento sympatický otvor. Aspoň něco.

foto
Napravo kostel sv. Archanděla Michaela a dřevěná zvonice,
nalevo parcela původní katovny, kde se skutečně popravovalo...

foto
Klenutý vstup vlevo nad Vyšehradským tunelem? Možná okno, střílna...
Musíte ale stát blíže k tunelu na protějším chodníku.
Z některých úhlů to není zespod vidět.
Lákalo by mne tam vyšplhat ale raději jsem to
zatím jenom zoomoval objektivem, co to šlo :)

foto
Nalevo od Cihelné brány je vyústění klenuté
úzké chodby, která má účel odkanalizování systému Gorlice.
Chodba prý byla úzká i pro ty nejštíhlejší jeskyňáře,
tak si ji rádi ponecháme až na někdy příště :)

foto
Vstup u rotundy a výstup napravo od brány u kurtů...

foto
Betonové větráky jižních kasemat nad sanatoriem

foto
Jižní kasematy - původní výstupní schodiště vzhůru
přímo do parku (detaily napravo) - je shora roku 1988 zavezeno.

foto
Proti schodišti klenutá místnost

foto
Východní část jižních kasemat

foto
Vstupy u jihovýchodního bastionu

foto
Noční Vyšehrad je romantický a tajemný,
záleží co jen chcete prožívat a s kým...Viz také další stránka:
Vyšehrad - jižní kasematy


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)