2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Expedice na Balkán 2014 - Bulharsko, Srbsko


Prvním cílem naší letošní společné expedice s týmem WM Magazín bylo:

Bulharsko - obec Caricina (mezinárodní název Tsarichina), která se nachází asi 40 km severovýchodně nad Sofií. (Stejný název najdete na mapě i ve vzdálenosti 120 km, pozor nesplést když tam pojedete).

Druhým hlavním cílem se stala Srbská pyramida Rtanj.


- Pokud se malý text špatně čte, stiskněte tlačítko CTRL a rolovátkem na myši si stránku zvětšete :-)

Jednou z největších záhad nedávné bulharské historie je:

Utajovaná vojenská operace v oblasti „Caricina“.

Podle pověstí je zde ukryt rozsáhlý poklad jednoho z bulharských vládců, krále Samuela, a pro většinu Bulharů je „Caricina“, ležící v západní části země, symbolem něčeho mystického.

Vedení generálního štábu se rozhodlo uspořádat 5. prosince 1990 první průzkum. Výkopové práce byly zahájeny hned následný den ale nepřinesly žádný objev. Dimitar Syrakov zkoumal dál terén asi sto metrů východním směrem, kde se propadl do nějakého otvoru.

Otvor nyní našel i Chosse, sotva vystoupil z auta, viz foto níže.
Ale vraťme se k popisovaným událostem utajovaného průzkumu:

Tehdy se postupovalo ve výkopu, razil se po nevysvětlitelném selhání bagru ručně tunel. Skupina později narazila na dně šachty na obdelníkový kámen světlé barvy, který uzavíral dno šachty. Bylo rozhodnuto kámen obejít. To se ukázalo tehdy jako moudré rozhodnutí, protože pod kamenem byla chodba, přehrazená kamennou deskou. Z generálního štábu bulharské armády přišel podivný rozkaz: „Kamennou desku je možné prolomit ale je bezpodmínečně nutná biologická ochrana / kontinuální dezinfekce.“ Jakékoli práce mohly být dále prováděny pouze za přítomnosti důstojníků – lékařů. Po instalaci rekordního počtu biologických ochran byl dán rozkaz k prolomení desky. Kamenná deska se skládala z několika vrstev, každá pak ze tří barevných vrstev – bílá, žlutá, červená. Skupina si povšimla, že kameny stěny tunelu nad nimi jsou poskládány do pravotočivé spirály. Desku o průměru 150 cm bylo nutné prolomit. Ukázalo se, že je silná 40 cm. Další výkopové práce směřovaly západně. Stavební bloky byly v místech dávných chodeb mnohem větší, byly seskládány do profilu lidské postavy aby mohl procházet člověk – jenže mnohem větší než jsou lidé dnes! Následovaly měsíce výkopů a několikeré zalomení odkrývaných chodeb včetně strmého klesání a později byl odkryt volný prostor, komora geometrického tvaru.

Záznam z 19.3.1992 uvádí velice zajímavou událost. Byl dán příkaz pokračovat dál ve výkopech. Kapitán Belev Yankov se rozhodl použít výbušniny a odstřelit další stěnu. Společně s majorem, vedoucím skupiny, se kapitán přibližoval ke stěně a otvoru pro uložení trhaviny. Kapitán se pokoušel přiblížit k místu odstřelu, ale nepodařilo se mu to. Celkem třikrát jakoby narazil na neviditelnou stěnu a třikrát upadl dozadu. Později událost popisoval: „Cítil jsem jako bych narazil na neviditelnou zeď. Tak to bylo poprvé, podruhé, a po třetí jsem zavřel oči – můj bože, přede mnou stály egyptské pyramidy. Věřte tomu nebo ne, pokud nechcete.“

Výkopové práce pokračovaly další měsíce, byl objeven kamenný oltář a sloup, potom byly práce kvůli zvyšování vody zastaveny. Některé zdroje uvádí, že bylo vykopáno 170 m tunelů do hloubky 56 m. Na pracích se kvůli utajení podíleli pouze důstojníci. Padesát obyvatel vesničky v době kopání nesmělo vycházet z domova. Vchod do štoly byl maskován vojenským stanem a těch bylo po vesnici několik, kvůli „zmatení nepřítele“.

Podle odvážné hypotézy jde o prastaré dílo mimozemské civilizace. Do asi 1100 m vysokého horského masivu proniká téměř 200 m dlouhý umělý tunel a není dodnes jasné, kdo a kdy toto unikátní podzemní dílo postavil.

Bulharská jasnovidkyně Wanga a někteří současní psychotronici popisují vize, ve kterých je v hlubinách hory ukryta obrácená křišťálová pyramida, kterou v dávnověku zhotovili mimozemští bioroboti. V jejím nitru se nacházejí informace o počátcích světa a poučení, jak zachránit lidstvo a celou planetu před hrozící zkázou.


news ->> 4.1.2015 Přidáno video: Záhada podzemí v Caričině

Minulý rok jsme jej společně s týmem WM MAGAZÍN zkoumali a kromě článku Expedice 2014
a fotodokumentace vznikl tento ukázkový video-dokument:


Kdo vytvořil tak rozsáhlé podzemí včetně nevysvětlitelných technických překážek
a nadlidských stavebních prvků? Proč byl tento projekt tajen Bulharskou vládou?
Souvisí význam nebo vznik podzemního komplexu s UFO?

foto
Bulharsko, obec Caricina - snažíme se zorientovat

foto
Chosse hned našel hledanou díru do země u své nohy, sotva vystoupil z auta, klasika.

foto
Místní nám popisují podrobnosti z doby tajného hloubení a čištění podzemí

foto
Došlo k důležitému spřátelení :-)

foto
Pán nám ukazuje propady do starého dolu

foto
Dokumentace informací a rozhovorů s pamětníky

foto
Zbytek hajcmanu v závalu štoly

foto
Další štola

foto
Je však zatopena, proč?

foto
Haldy antracitu, který se zde těžil k dalšímu zpracování

foto
Štol je zde více!

foto
Celej kopec je "podvrtanej", co skrývá?

foto
Něco se časem propadlo ale něco bylo zavaleno...

foto
Označili jsme střed díry co nás dost zajímala

foto
Kontrola situace

foto
Navečer se začalo ochlazovat

foto
Trochu posilnění a potřebného uzemnění na další den :-)Naše expedice pak pokračovala na další záhadné místo:

Srbská pyramida Rtanj

Legendy praví, že kdysi, když se zvedl celý horský masiv Rtanj, místní kouzelník, šaman, zůstal žít pod horou... Jiné legendy hovoří o velkém pokladu čaroděje, skrytém kdesi hluboko v hoře. Je možné že to souvisí s dolováním před druhou světovou válkou. Vlastníkem dolu byl žid Julius Minh.

Srbská hora Rtanj je v různých legendách zahalena tajemstvím. Je také proslavena návštěvou osobnosti záhadologa Arthura Clarka. Ten také navštívil místního hlavního šamana, který má horu a oblast „v patronaci“. Stejného šamana navštívila i naše expedice, šaman nám ukazoval, kde Arthur Clark seděl, pak si nás ověřoval a naše shledání bylo velice zajímavé, zásadní, a jak se potvrdilo, i předem očekávané, ale o tom snad někdy jindy. Všechny detaily snad ani na web dát nechceme, krom toho, že by byla tato stránka ještě mnohem delší. Celá expedice a velice zvláštní události by si zasloužily spíše vlastní knihu, ale také k tomu musí dozrát čas a čtenáři.

Zvláště, pokud by se mělo i běžnějšímu čtenáři vysvětlit různé hlubší souvislosti. Nelze snad ani popsat všechny pocity se zdejšími energiemi a silovými místy, protože tato pyramidální hora má svá zvláštní poslání. Její šaman ví své, my někteří také a to zatím stačí.foto
Pyramida Rtanj v Srbsku

foto
Schéma přístupů na Rtanj

foto
Staré důlní dílo zavřené v roce 1967

foto
Pyramida je obrovská

foto
Vstup do Bogovinské jeskyně

foto
Soukromá prohlídka krápníkovou výzdobou potěšila

foto
Jeskyně má více úrovní, podzemní toky a jezera

foto
Kolik let už tady asi rostou?

foto

foto

foto

foto

foto

foto
Lazarevova jeskyně

foto
Kolik podzemí se tu skrývá?

foto
Vyhřívaly se tu krásné ještěrky

foto
Tady asi už nenatankujeme :-)

foto
Velmi silné energetické místo u přírodního pramene

foto
Celkový pohled

foto
Chossému to nedalo a o něco výše zas našel díru

foto
Pod úpatím pyramidy Rtanj jsme zachytili startující UFO (už jen rudé kolo, jak nabrala loď forsáž)

foto
Přidáním kontrastu je lépe vidět žhavý kruh.
Ale na dalším záběru vteřinu po tomto, už nebylo nic!

foto
Vzhůru na pyramidu...

foto
Jarní bujná vegetace na svahu pyramidy

foto
Stoupáme a s námi i energie

foto
Přišli jsme k díře do pyramidy, vzápětí se udělal průvan a probíhala komunikace

foto
Chvíle před vymýtáním

foto
Potřebný zákrok, drobná úprava "reality"

foto
Po změně energií a vibrací Chosse téměř levitoval,
vypnutá hlava a téměř 5ti metrové skoky cestou dolů...

foto
Expedice před odjezdem.


Hora je tvořena masivním vápencem a je součástí Karpat. Je ve tvaru pyramidy a kvůli magnetickým a gravitačním odchylkám nad touto oblastí nelétají letadla. Vápenec má zvláštní rezonanční schopnosti i vodivost, a pokud se využívá určitý systém rezonančních komor a chodeb s vyšší vlhkostí, které vytvářejí polaritu i oscilační obvod, dokáže vyzařovat běžně měřitelné silnější pole, jak jsme ověřili, a tento rezonátor může tvořit součást většího rezonančního celku, ale víc se o tom rozepisovat zatím nebudeme.

Místo je zahaleno mystikou, místní obyvatelé vypovídají, že tam často oblaka zůstávají stát jako aureoly.
Severní a jižní strana pyramidy – hory se značně liší flórou a faunou. Severní svahy strmě stoupají od údolí Crna Reka a téměř svislé útesy jsou ideálním zimovištěm pro ptáky. Severní strana má drsnější podnebí a tak se zde zachovaly některé reliktní rostliny z dávných dob naší planety. Řada endemických rostlin je zde chráněna zákonem, některé rostou již pouze zde. Nejznámější je Rtanj čaj (Saturea montana).

Hora je známa svými podzemními prameny, jeskyněmi, jámami, léčivými rostlinami, jevy typu ohnivá koule, které jsou zde časté a přirozené a řadou dalších nevysvětlitelných jevů.V roce 2013 prováděl tým odborníků a fyziků experimenty na vrcholu hory.
Cílem bylo najít zdroj elektromagnetického a ultrazvukového záření. Výzkumu se zúčastnilo 18 expertů.

Dr. Slobodan Mizdrak prokázal, že na vrcholu Rtanj je vyzařování elektromagnetických vln stabilně na frekvenci 28 kHz a pochází z nitra hory – pyramidy, totožně s pyramidami v Bosně, Súdánu a Íránu. Intenzita signálů na vrcholu pyramidy občas dosahuje 4,1 V. Potenciální rozdíl je až do 4000 V na každých 5 m výšky. (Běžně se v jiných terénech na Zemi měří a udává potenciál cca 200 V/m takže na hoře Rtanj je potenciál 4x vyšší.) Podle expertů to způsobuje přírodní fenomén – statická elektřina.
Při měření v horní části nebyl zjištěn žádný ultrazvuk, zatím co na úpatí hory byl zjištěn na několika místech.

Profesor Paolo Debertolis z Itálie vybral tři místa, kde se podařilo analyzovat i frekvenci 22 Hz, která bývá spojena s dýcháním a je na hranici slyšitelnosti (velmi hluboký tón). Může se jednat o zesílenou zemskou frekvenci, jejíž běžné rozpětí je 8-27 Hz (Schumannova rezonance). Na místě svatostánku církve Vivovdan byl zaznamenán odraz ultrazvukové energie (nabíjení), které nebylo slyšitelné lidskému uchu. Také u objektu Felix Romulania byl zaznamenán signál kolísavý od 47 kHz. V místě Královnina paláce byl prý zaznamenán ultrazvuk podobající se frekvenci srdce.

Profesor Debertolis zaznamenal ve všech navštívených místech v oblasti Rtanj normální přirozenou úroveň radioaktivity, jedině při návštěvě jeskyně Bogovinska překročila hodnota na dvou místech maximální přípustný limit záření.

Zvukový inženýr a specialista na analýzu infračerveného a ultrazvukového spektra, Heikki Savolainen z Finska zaznamenal nepřirozené signály na frekvenci 40 kHz, na úpatí severní větve pyramidy Rtanj.V této oblasti, ale i v bulharské Caricině, bude ještě rozhodně co zkoumat, možná se tam vrátíme.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)