2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zamyšlení nad menhiry

Miroslav Provod

Z mého výzkumu vyplynulo, že smyslem megalitických staveb byla především péče o lidské zdraví. Experimentálně mohu prokázat, že každá hmota má energii, kterou může předávat jiným látkám, nebo ji může od nich získávat. Ve všech případech platí, že hmota s větším energetickým potenciálem samovolně předává energii hmotě s potenciálem menším. Přechod energie je podmíněn kontaktem energetických složek obou hmot.

V souvislosti s menhiry to lze vyložit tak, že z energetických složek vodních toků i jiných zdrojů získává hornina přírodní energii, kterou následně mohou přejímat lidé. Dolmeny, kromlechy i jiné stavby byly budovány z různých druhů hornin, které v mnohých případech byly transportovány ze značných vzdáleností. Každý druh horniny má podle chemického složení svůj energetický kód a kombinace hornin tvoří kód jiný. Můžeme se tedy domnívat, že přenosem energie z horniny do organismů dochází také k přenosu vlastnosti horniny. Dále to nelze domýšlet, nejprve bude nutné studovat energetický kód hornin..

Motivace megalitických staveb je pouze menší část jejich tajemství. Mnohem náročnější bude vysvětlit, kdo a jakým způsobem dal pro jejich budování podnět. Podle současného výkladu historie se lidé megalitické kultury nemohli nacházet na úrovni technické vyspělosti, kterou uvádím. S technickou úrovní, kterou jim přisuzujeme, nemohli ale zajistit budování statisíců megalitických staveb na čtyřech kontinentech.

Představme si, že jsme dostali za úkol organizovat stejnou akci v přítomné době. Pro zajištění optimální energetické hodnoty svého těla by lidé byli ochotni menhiry stavět. Pochybuji ale, že by někdo dokázal bez sdělovacích prostředků předat potřebné informace pro jejich budování na statisíce míst. Megalitické stavby svou přítomností ale dokazují, že tehdejší lidé byli schopni i přes jazykové bariéry předat potřebné pokyny. Vysvětlení této skutečnosti může ovlivnit naše představy o dávné historii.

Název „Megalitické stavby“ by bylo vhodné upravit na „Energetické stavby“, protože se netýká pouze staveb budovaných v dávnověku. Energetických vlastností hornin bylo v průběhu historie využíváno u všech druhů sakrálních staveb od zikkuratů, pyramidových komplexů, více než sto tisíc hliněných valů, mounds, chrámů, katedrál, až po milióny stúp a kapliček. Energetickými stavbami bylo také 7 000 věží na ostrově Sardinii, pro které neznáme zdůvodnění. Podobné nevysvětlené stavby se nacházejí i na jiných místech.

Lidé megalitické kultury nemohli být technicky vyspělejší, pouze využívali přírodní sílu, která vědě zůstala skryta. Na tom mohli mít zájem duchovní vůdci, kteří pohodu a ozdravný vliv rituálních staveb využívali ve svůj prospěch.

Průběh a podrobnosti svého výzkumu uvádím na stránkách
www.miroslavprovod.com, v českém jazyce na adrese: www.volny.cz/mprovod_cz

Září 2005

Miroslav Provod, mail: centrum11@volny.cz


Společnost Agartha se zabývá nejen průzkumem a dokumentací fyzických hmatatelných záležitostí (převážně historické podzemí), ale také také stejně důležité nehmotné složky fyzických míst v podobě patogenních zón a všech dalších přítomných energií, jejichž vliv se projevuje na zdraví a vitalitě lidí a zvířat v místech trvaleji pobývajících, ve zvláštních případech jde o silné působení i v pouhých minutách, kdy se člověk v místě s takovým působením ocitne. Jedná se o zvláštní přírodní a nebo posvěcená místa a jejich kombinace, například právě menhiry - vztyčené větší kameny, vyzařující specifický soubor energií. V této věci bychom rádi spolupracovali s dalšími společnostmi nebo jednotlivci, do této věci zasvěcených. Výsledkem takových průzkumů by mělo být například posílení schopností, vytvořit si stejně funkční a vyzařující menhir třeba na své zahradě u domu a těšit se ze silného potenciálu harmonizujících a vitalizujících energií, čehož jsme již nyní SCHOPNI a uvítáme zasvěcené nadšence pro testování a zdokonalování těchto přínosných záležitostí!

Viz také další stránky na serveru Agartha:

 • megality
 • vnímání energií
 • tvarové zářiče
 • krajina a energie A další mnohé stránky, jež jsem tu vytvořil pro citlivé a vnímavé lidi, které to zajímá... viz hlavní menu.


  Ukázka zajímavých menhirů:

    menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir   menhir


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)